High tea

Salland 03 kopie

High tea met je vriendinnen?

Wij zetten de heerlijkste gerechtjes voor u op tafel. Lekker ontspannen bijkletsen met heerlijke hapjes uit de streek.

laat u verrassen met de hapjes en likeurtjes uit ons proefLokaal.

prijs; €18.50 pp

incl koffie en thee

minimaal 10 deelnemers

 

Workshop aanvragen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.