Nieuw bij de Maathoeve t'Noaberspel - Samen giet 't better

 

 noaberspel

 

Bruggen bouwen, communicatiespel, samenwerken, nuchter boerenverstand, krachtenspel, quiz , dit alles in 1 game: HET NOABERSPEL 

Het noaberspel hebben wij ontwikkeld op ons terrein met 3 kikkerpoelen, houtwallen, bloemenweides en weiland.

Samenwerken zal de sleutel tot succes zijn tijdens het "Noaberspel". gedurende 5 opdrachten worden jullie skills o.a. op het gebied  van samenwerken, communicatie & kennis getest. Onderweg kom je vragen tegen en zullen er (Robinson) opdrachten worden uitgevoerd samen met jouw team

door alle opdrachten uit te voeren en vragen te beantwoorden kun je punten verzamelen met jouw team, met je camera leg je het bewijs vast.

Neem je laarzen mee of wandelschoenen en wees niet bang voor een beetje nattigheid...vake bu-j te bange!

Groepen vanaf 6 personen

  • neem je laarzen of wandelschoenen mee
  • duur 2-2.5 uur
  • prijs € 15.00 p.p. 

 

 

 

Workshop aanvragen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.