A3 maathoeve

Germaans arrangement

een oergezellige dag

Start uw dag bij het Trefpunt in Heeten en bezoek de Germaanse kamer met de geschiedenis van de Germanen.

Stap op je stalen ros naar de Maathoeve en sla het oerdrankje achterover.

De strijd wordt  gestreden met een Germaanse battle met een gaaf en actief spel met pijl en boog.

Daarna samen om het houtvuur... en het germaans oermenu te eten op Germaanse wijze..

Germaans arrangement * = Educatief- actief- culinair 

*geschikt vanaf 12 jr

vanaf 10 pers

excl. drankjes

 

 

Arrangement  duurt ong. 4 uur (minimaal 10 pers)

 

Workshop aanvragen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.