Workshop servies schilderen

servies stippen 2
Versier je eigen servies en maak je eigen wedgwood of fantasieservies...

Met verschillende (stip)patronen creëer je een uniek servies.

De instructrice helpt je op ideëen en laat je de technieken zien.

 

workshop servies schilderen 

incl: 3 stuks servies

duur: 2 uur 

Min: 10 pers 

prijs €29.50 pp

 

evt boerenlunch of streekmaaltijd mogelijk p.o.a.

 

Workshop aanvragen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.