Met wie werken we samen

We werken samen met:

  • De landwinkelco√∂peratie welke pure verantwoord geproduceerde producten rechtstreeks van boeren uit Nederland betrekt.
  • Zorginstellingen welke handgemaakte geschenken voor ons maken
  • Zorginstelling welke producten voor ons bakken
  • Zorginstelling welke groente voor onze maaltijden verbouwd
  • Boeren en bedrijven uit Salland waar we regionale streekproducten met een verhaal van betrekken en streekproducten van hoge kwaliteit.
Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.