NIEUW: Kas de Tuinkamer 10-40 pers

De glazen kas met pantry, beeldscherm en toiletruimte is een prachtige ruimte waar u midden in de natuur (verwarmt) kunt verblijven. De fantastische ruimte is geschikt voor een vergadering, workshop , high tea, lunch of diner. De kas wordt per uur verhuurd en de horeca wordt door de Maathoeve verzorgt. De tuinkamer is geschikt voor 10-40 personen

Meer weten? klik hier

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.