Appelchips gedroogd met Roalterwind – Raalte

Duurzaam en Biologisch

Hoe we duurzaam en biologisch werken laten we u graag zien . We doen meer met tegenwind door het decentraal benutten van windenergie. Die windenergie gebruiken we ook voor het drogen van Appelchips. Juist, gedroogd met tegenwind. Onder de medewerkers in de buitendienst rekenen we ook de bijen (bestuiving), torenvalken (bewaking van de oogst), poulepetaten (alarmdienst)en Ouessant schapen (grasmaaien), het kleinste schapenras ter wereld. Vanaf april tot oktober wordt er volop gewerkt aan het onderhoud van de druiven. De wintersnoei vindt plaats vanaf eind November tot eind Januari. Maar zonder de hulp van de vele vrijwilligers zouden we in het jaar niet rondkomen met het werk.

Ook verzorgt de Landman workshops likeur maken bij de Maathoeve

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.