Vlees rechtstreeks van de boer 

 boerenBBQ

 

 

-kwaliteitsvlees uit salland, 

-beter vlees door meer beweging en lage groei

-ruime leefomgeving

-makkelijk te bestellen via contactformulier Maathoeve

 

Wij verzorgen ook uw complete BBQ, incl Molenbrood, salades, sausen en BBQ 

 ook op uw locatie van 25 - 100 pers !

 

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.