Footgolf 9 holes in Salland bij de Maathoeve

 Footgolf in Salland Overijssel

 Footgolf bij de Maathoeve

Footgolf is een spel waarbij je met zo min mogelijk aanrakingen van de bal probeert de bal te putten 

Elke baan is verschillend van afstand en heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad. Footgolf is voor jong en oud te spelen.

 

De baan is alleen geopend tijdens winkelopeningstijden en op aanvraag.

Discgolf is leuk te combineren met Foot Golf. 

duur: ong 1.5 uur

prijs:€ 7,50 per persoon

kinderen tot 12 jaar €3,75

vanaf 2 personen

 

 

Workshop aanvragen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.