Terug naar overzicht

Sallandse Tapas boxen

blokken image

Sallandse picknickbox

voor 4 personen
€ 27,50
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Tapasplank XL

voor 6 personen
€ 65,00
borg € 15,00 per plank
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Tapasplank Medium

voor 4 personen
€ 50,00
borg € 15,00 per plank
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
Bestellen minimaal 1 dag van tevoren

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.