Terug naar overzicht

Streekpakketten

blokken image

Borrelpakket

€24,50
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Mannenverwenpakket

€40,00
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Koffiemomentje

€41,50
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Sallands pakket

€32,50
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Fijnproeverspakket

€51,50
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Lekkernijenpakket

€27,50
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Luxe avondpakket

€37,50
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen
blokken image

Delicatessenpakket

€65,00
bestellen 1 dag van tevoren
Lees meer
Bestellen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.