teambuilding workshop schapen drijvenschapen drijven

Schapendrijvein is  de ultieme teambuilding, hier zie je de echte leiders uit een team opstaan, elk teamlid is belangrijk om de opdrachten tot een goed gevolg af te leggen. Je moet letten op elkaar een strategie bepalen en goed samenwerken, een schaap laat zich moeilijk sturen...

Onze schaapsherder laat met zijn getrainde bordercollie zien wat hij allemaal kan met de kudde. Nadat de schaapsherder de schapen weer op de plek heeft in het vanghok gaat de getrainde hond in de bench. Nu komt uw team aan de beurt de schapen op de juiste wijze door poortjes in het weiland te laten lopen en uiteindelijk de schapen weer in het hok te krijgen.

U krijgt punten per team en de beoordeling volgt met uitleg wat er goed ging en beter kan. Hierna krijgt u weer een kans om met deze kennis een nieuwe opdracht af te ronden. 

De derde opdracht is nog uitdagender en lukt zelden, wat deze opdracht is hoort u van de herder.....

Workshop schapendrijven:

duur 2 uur

min. 15 pers 

groep welke kijkt kan staan onder overkapping (bij minder goed weer)

laarzen of wandelschoenen zijn aanbevolen

prijs is op aanvraag

 

 

 

Workshop aanvragen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.