Outdoor cooking Maathoeve kopie

Workshop outdoor adventure cooking

Koken in de buitenlucht op houtvuur en met dutch ovens..

Met een recept bereid je de heerlijkste gerechten op de smoker, het houtvuur of de dutch ovens.

Elke groep bereid een gedeelte van de boer-gondische maaltijd

Samen om het vuur koken met een speciaalbiertje of glaasje wijn, eductief en ontspannend

workshop duurt ong. 4 uur (minimaal 10 pers)

 

Workshop aanvragen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.