Het laatste nieuws van Recreatiebedrijf de Maathoeve

Heropening Landwinkel 2e paasdag 10.00-16.00 uur

-Bordonthulling Salland Boert en Eet Bewust

-Duurzaam en gezond leven ondernemers praten u bij

-Bezichtiging nieuwe Landwinkel  proef-lokaal streekproducten

 

 

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.