Nieuw de Sallandse tapasschaal  €32.50

tapasschaal 32.50

Bestel nu de Sallandse tapasschaal boordevol heerlijke borrelhapjes, leuk op een schaal gepresenteerd

(schaal is te koop voor €5.00)

zie ook tapasplanken, tapasbox.

 

Minmiaal 1 dag van te voren bestellen via bestelformulier op www.maathoeve.nl/catering    bestel de schaal via tapasboxen-tapasplank small en zet bij opmerkingen: tapasschaal

of  06 3310 4950

 

 

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.