Combiworkshop

De meeste  workshops kunt u ook doen in combinatie met een kookclinic of andere workshop.

Ideaal voor grote groepen.

De groep kan dan verdeeld worden in 2 groepen, waarvan 1 groep bijvoorbeeld gaat koken en de andere groep iets creatiefs doet.

Laat de mannen eens koken terwijl de dames gaan schilderen bijvoorbeeld en dan samen heerlijk eten..

workshop is inclusief:

  • 2x koffie of thee met een gebakje
  • 2x streekhapje
  • 1x landwinkeldrankje

Workshop aanvragen

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.