Nieuw Boerenpizza's !

Bestel nu uw pizza bij Landwinkel de Maathoeve

voor €9.00 een boerenpizza vers bereid in onze winkel

 

 

Eet smakelijk namens Agnes

Bekijk hier de assortimentslijst buffetten

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.