Streekproducten

Onze landwinkel is aangesloten bij de landwinkelcooperatie en tevens verkopen we veel streekproducten uit onze directe omgeving. De landwinkel staat voor pure producten met een verhaal, betrokken direct van de boeren.

De Landwinkel staat voor:

  • breed assortiment
  • ambachtelijkheid
  • producten met een verhaal

Landwinkel gaat ook voor duurzaam!

De huidige voedselketen is niet altijd duurzaam; 30-40 % van onze mondiale voetafdruk wordt bepaald door hetgeen we dagelijks eten. De productie, opslag, transport in de steeds langere ketens leggen een groot beslag op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en veroorzaken veel voedselkilometers en uitstoot van broeikasgassen. Landwinkels hebben de potentie om de afstand tussen consument en producent te verkleinen en zo bij te dragen aan een meer duurzame voedselketen.

Doel en Voordelen

De samenwerking van de Landwinkel boeren bestaat o.a. uit:

  1. het gezamelijk inkopen bij producenten en het organiseren van de distributie naar de aangesloten Landwinkels. Hierdoor kunnen we de klant een variatie aan aan ambachtelijke streekproducten bieden. Dit zijn producten van eigen bedrijf (boerenkaas, appels, verse groenten etc) en regio, maar ook van collega's uit andere regio's.
  2. het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten.
  3. hezamenlijke promotie. Promotiemateriaal wordt gezamenlijk ingekocht en leden kunnen tegen beperkte kosten gebruik maken van promotie modules zoals een website en nieuwsbrief module.
  4. het uitwisselen van kennis en ervaring en een netwerk van enthousiaste ondernemers die voorop lopen in de multifunctionele landbouw.
  5. versterken positief imago agrarische sector. Er worden regelmatig Landelijke acties gehouden en het Landwinkelhuismerk geeft marktprikkels aan ondernemers om nieuwe ambachtelijke streekproducten te introduceren. De Landwinkelformule draagt hierdoor bij aan de instandhouding van ambachtelijke productie, zet regio´s op de kaart en draagt daardoor bij aan een positief imago van de agrarische sector.

Onze streekproducten uitgelicht:

Bijenhoning - uit broekland

Sallands Landbier - Sallandslandbier brouwerij - uit Raalte

Scharrelvarkenvlees Pipaporc – uit Loo Bathem

Appelchips gedroogd met Roalterwind – wijngaarddelandman – uit Raalte

Paardenmelkproducten - paardemelkerij  t’Schanebroek - uit Luttenberg

Boerenijs OANS - uit Holten

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.