Kerstpakket de luxe in rieten mand €42.50

 kerstpakket luxe 42.50

  • Landbier dubbel en tripel
  • kaas
  • boer-gondische wijn
  • chips
  • dipsaus
  • rozijnen met rum
  • nostalgische snoepjes
  • bieropener
  • worst
  • mand

Naar bestelformulier

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.