Bijenhoning - uit Heeten

Imkersafdelingsverening St.Imelda te Raalte kent 45 leden. Deze zijn woonachtig in Salland. Een aantal van hen is tevens lid van een VBN-afdeling in de regio.

Onze leden kennen interessevoorkeuren als koninginneteelt, natuurlijk imkeren of honingverwerken, leggen onderling contacten en vormen studiegroepjes. Tijdens bijenpraatavonden worden aan de hand van een thema ook ervaringen uitgewisseld.

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.