Sallands Landbier - Sallandslandbier brouwerij - uit Raalte

Ambachtelijk bier voor de Levengenieter

Midden in Raalte bevindt zich een kleine, ambachtelijke bierbrouwerij. Hier worden met liefde en toewijding zes Sallandse Landbieren gebrouwen. Verschillende soorten bier van de streek, voor levengenieters uit de wijde omtrek. De Brouwerij is gevestigd in een pand met historie: de Leeren Lampe. Deze vermaarde uitgaansgelegenheid aan de Almeloseweg is weer nieuw leven ingeblazen.
En bij dat nieuwe leven hoort een brouwerij. Johan Nijhof en Ruud vd Gevel,(bekend van ondermeer Huttenkloas bier) zijn verantwoordelijk voor het brouwen van de zes Sallands Landbieren. Ook ontvangen ze graag gasten die met hun eigen ogen willen zien hoe hier het bier wordt gebrouwen in ketels van 500L. Maar het blijft niet alleen bij kijken! Bezoekers krijgen voor en na de rondleiding volop gelegenheid tot proeven, want daar is bier natuurlijk voor bedoeld.

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.