Boerenbingo

Boerenbingo

Speel met je familie de boerenbingo, een spel voor jong en oud

met ludieke prijsjes uit de streek

€ 3,50 per persoon (min. 20 pers.) incl. prijsjes

duur 1.5 uur

minimaal 15 personen.

Workshop aanvragen

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.