Boerenverstandquiz

geluidsfragmenten, muziekvragen, algemene kennisvragen, vragen over Salland...

De groepen worden ingedeeld per groep werk je samen en schrijf het juiste antwoord op.

inclusief spelbegeleiding

duur; 2x 30 min.

prijs € 3,50  p.p.

minimaal 20 personen

met prijsje voor de beste groep

leuk voor teamuitjes, vriendengroepen

 

 

Workshop aanvragen

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.