Disc Golf 9 holes in Salland bij de Maathoeve

 disc golf Salland

 

Disc Golf 9 holes

Disc Golf is een sport waarbij je de disc met zo min mogelijk worpen in de basket scoort. 9 verschillende holes met elk een eigen moeilijkheidsgraad, haal jij de beste score?

de omstandigheden zijn telkens anders, de wind heeft invloed net als de temperatuur, je wordt steeds beter naarmate het spel vordert.

Speel je recreatief of als sport? Voor jong en oud is er uitdaging te inden in DisGolf. Wie daag jij uit!

incl. spelinstructie, scorekaart en 1 disc per speler

De baan is alleen geopend tijdens winkelopeningstijden en op aanvraag.

Discgolf is leuk te combineren met Foot Golf. 

duur: ong 1.5 uur

prijs:€ 7,50 per persoon

kinderen tot 12 jaar €3,75

vanaf 2 personen

 

 

Workshop aanvragen

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.