Oudhollandse spellen

oudhollandse spellenGroep wordt verdeeld in kleinere groepen.

o.a. muurstapelen, hoefijzer werpen estafettespel, can Jam, mikado, behendigheidsspel enz.

  • Spel wordt begeleid door spelleider
  • duur ca. 1.5 uur
  • prijs: € 7,50 per persoon
  • min. 20 personen

Workshop aanvragen

Neem contact met ons op

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Maathoeve is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.